Kāpēc mums vajag jūsu datus un ko mēs ar tiem daram?

Mēs saprotam ka ir muļķīgi prasīt no jums dažādus privātus datus, piemēram ardesi un p.k. Izklausās pēc nevajadzīgas procedūras – lai nopirktu krāsu bundžu, par sevi jāizstāsta teju vai visa biogrāfija. Bet ticiet mums, jūsu dzimšanas dati mums nav svarīgi, tāpat kā adrese un telefona numurs. Vārds, uzvārds, personas kods un adrese ir likumdošanā minētie obligātie rekvizīti, kam jāparādās uz rēķina vai pavadzīmes. Bet telefona numuru mēs nododam kurjeram, lai viņš varētu jūs sazvanīt vai aizsūtīt jums sms, kad jūsu pasūtījums ir piegādāts.

SIA CEMME ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar preču pasūtīšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

DISTANCES LĪGUMS

Kad interneta veikalā www.cemme.lv tiek veikts pasūtījums, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.cemme.lv īpašnieku SIA CEMME kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

1. DISTANCES LĪGUMS

Pārdevējs: Pārdevējs šī Līguma izpratnē ir SIA CEMME, kas sev piederošajā interneta veikalā www.cemme.lv pārdod preces.

Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu  www.cemme.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem.

Distances līgums: Līgums starp Pircēju un SIA CEMME tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir veicis pasūtījumu www.cemme.lv interneta veikalā. Veicot pasūtījumu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus! Veicot pasūtījumu Jūs apliecināt ka esat iepazinies ar produktu lietošanas aprakstiem.

2. PRECES PASŪTĪŠANA

Kad ir veikts pasūtījums veikalā www.cemme.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis rēķinu vai piedāvājumu uz norādīto e-pasta adresi 24 stundu laikā (darba dienās) pēc pasūtījuma veikšanas, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: cemme_info@inbox.lv vai zvanot: 26361101, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts. Ar savas epasta adreses norādīšanu Jūs piekrītat saņemt vēstules savā epastā par akcijām, noderīgām pamācībām, ieteikumiem utt. Šo piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt.

 

3. PRECES UN TO CENAS

Preču cenas ir norādītas eiro, PVN ieskaitot. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cena aprēķinās automātiski, izvēloties piegādes zonu. Piegādes veidus un zonas varat apskatīt mājas lapā www.cemme.lv sadaļā “Piegāde” .

4. APMAKSAS KĀRTĪBA

Preču apmaksa veicama ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto SIA CEMME konta numuru.

5. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas veikšanas laika un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Ja prece ir pieejama, parasti tā tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā no apmaksas veikšanas brīža.

6. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)

6.1. Pircējs drīkst iegādāties preces interneta veikalā www.cemme.lv gan kā reģistrēts, gan kā nereģistrēts klients;
6.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;
6.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:
6.3.1. Pircējs var atteikties no iegādātās preces un atgriezt to 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz Pārdevēja faktisko adresi: Zemgales iela 90, Jūrmala, LV-2011, iepriekš par situāciju paziņojot pārdevējam. Preces, kuras nepieņemam atpakaļ, skatīt 6.5. punktā. 
6.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā un arī preces sūtīšanas un piegādes laikā;
6.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);
6.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;
6.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs;
6.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:
ir aizpildīta un nosūtīta atteikuma_veidlapa_Cemme_Sia
(uzspiežot vajadzētu nonākt uz veidlapas – skatīt pielikumu)
7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas
nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz Pārdevēja faktisko adresi: Zemgales iela 90, Jūrmalā, LV-2011.
6.3.7. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, Pārdevējs atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas. Vai arī Pārdevējs var iemainīt preci pret citu preci tādā vērtībā;

6.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:
6.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA Cemme nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;
6.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

6.5. Preces, kuras atpakaļ nepieņemam:

Sakarā ar to ka dažas preces ir svarīgi turēt konkrētos apstākļos un temperatūrā. Mēs nevaram pārbaudīt kādos apstākļos tās turētas un vai tās nav bojātas, tāpēc tās nepieņemam atpakaļ:

  • Krāsas

  • Krāsu pievienotāji

  • Pigmenti

  • Ķīmija

  • Komplekti

  • Jebkuras lietotas vai no iepakojuma izņemtas preces

Lūdzu ņemt vērā! Krāsu iepakojums var būt pustukšs vai nepilns, atkarībā no norādītās mērvienības. Piemēram, litra iepakojumā 1 kg baltās krāsas var aizņemt tikai pusi no iepakojuma, turklāt tas atkarīgs arī no toņa vai krāsas veida. Pēc konsistences un svara vienas firmas krāsas toņi var atšķirties.

1L nav vienāds ar 1KG.

7. PIRCĒJA PIENĀKUMI

7.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;
7.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.cemme.l
v klientam ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;
7.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
7.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
7.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

7.6. Gadījumā, ja Pircējs veicot pasūtījumu www.cemme.lv, ir izvēlējies piegādi ar kurjeru, tad Pircēja pienākums ir ziņot piegādes kompānijai, ja Pircējs nevar saņemt sūtījumu kurjera norādītajā piegādes laikā. Pretējā gadījumā SIA CEMME ir tiesības iekasēt no Pircēja vēl vienu maksu par piegādi 100% apmērā.

7.7. Ja pircējs kā piegādes veidu ir izvēlējies piegādi uz paku skapjiem, pakomātiem vai tml saņemšanas vietām, kas atrodas ārpus telpām, tad pircēja atbildība ir sekot līdzi laika apstākļiem un gaisa temperatūrai, lai prece nesabojātos, to turot pārāk karstā vai aukstā vietā. Kā arī, ja prece piegādāta piegādes punktos, izņemt to pēc iespējas ātrāk.

7.8. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.cemme.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

7.8.1. kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.cemme.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.cemme.lv;

7.8.2. lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.cemme.lv servera informācijai,

7.8.3. vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;

7.8.4. veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.cemme.lv;

7.8.5. apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.cemme.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai tā darbībai;

7.8.6. ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.cemme.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu/ pārkāpumu SIA CEMME ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.cemme.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

8. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, Pārdevēja pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;

8.2. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja Pārdevējs nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, tas atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;

8.3. Pārdevējam vissvarīgākā ir Pircēju uzticība, tāpēc tas apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

8.4. Pārdevējs strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.

8.5. Interneta veikala www.cemme.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

8.6. Interneta veikalā www.cemme.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

8.7. Preces izskats var atšķirties no www.cemme.lv katalogā redzamā.

8.8. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.

8.9. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.cemme.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

atteikuma_veidlapa_Cemme_Sia